Contract eindigt van rechtswege

Wanneer sprake is van een tijdelijk contract, dan kan het contract van rechtswege eindigen. Dit betekent dat het contract niet wordt verlengd. De werkgever is hier niet toe verplicht. In veel gevallen heeft u recht op een WW uitkering. Neem contact op het het UWV werkbedrijf op om een uitkering aan te vragen. Schrijf u ook in als werkzoekende bij de website werk.nl

 

U hoeft een contract dat van rechtswege eindigt als werknemer overigens ook niet te verlengen wanneer u dat niet wilt. Let er wel op dat u dan geen recht heeft op een WW uitkering. U bent immers verwijtbaar werkloos. Dit betekent dat u er min of meer zelf voor heeft gekozen om werkloos te worden.

 

 

Ontslag op staande voet

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer, dan gelden er bepaalde regels. Eén daarvan is dat beide partijen het arbeidscontract per direct kunnen beëindigen in bepaalde situaties. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd. Er moet bij ontslag op staande voet altijd sprake zijn van een dringende reden en deze dringende reden moet altijd onmiddellijk worden gemeld aan degene die de dringende reden heeft veroorzaakt.

 

Een dringende reden is bijvoorbeeld wanneer er sprake is van intimidatie of een grove belediging. Ook vallen diefstal en verduistering onder deze dringende reden.

 

Verwijtbaar werkloos en de WW uitkering

Wanneer er sprake is van ontslag op staande voet, dan kan dit gevolgen hebben voor uw WW uitkering. De kans is namelijk groot dat de werknemer verwijtbaar werkloos is. Dit betekent concreet dat de werknemer geen WW uitkering of (tijdelijk) een veel lagere WW-uitkering krijgt.

 

 

Ga niet zomaar akkoord met het ontslag

Wellicht wilt de werkgever tot een overeenkomst met u komen. Dit heet een ontslag met wederzijds goedvinden. U tekent dan beiden dat u akkoord gaat met het ontslag. Doe dit nooit zomaar. Neem altijd contact op met het UWV voor informatie over het ontslag met wederzijds goedvinden. Wanneer u namelijk de verkeerde stappen zet kunt u namelijk als verwijtbaar werkloos worden gezien en daardoor vervalt uw recht op een WW uitkering.

 

 

Blijf beschikbaar

Ook wanneer er ontslag dreigt moet u beschikbaar blijven voor de werkgever. Wanneer u namelijk in een conflict raakt en u blijft weg van werk, dan wordt dit gezien als werkweigering. Het is mogelijk dat uw werkgever dan meteen het recht heeft om u te ontslaan of om sancties op te leggen. Niet iets waar u op zit te wachten wanneer u zonder kleerscheuren uit dit conflict wilt komen.

 

 

Raadpleeg voor informatie rechtshulp en het UWV

Zorg altijd dat u een punt heeft waar u informatie omtrent het ontslag kunt inwinnen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met rechtshulp of informatie inwinnen bij het UWV. Het is belangrijk dat u de juiste stappen neemt om recht te blijven houden op de WW uitkering en niet in de financiële problemen te komen.