Het opzetten van een eigen bedrijf gaat allerlei kosten met zich meebrengen. Hoewel dit niet altijd de spuigaten uitloopt, kan het natuurlijk altijd beter. Door gebruik te maken van allerlei (al dan niet fiscale) regelingen en subsidie voor startende ondernemers kunt u het een en ander kosten neutraal gaan uitvoeren. Zeker gedurende de eerste, en veelal lastige, jaren van uw onderneming.

 

Er bestaan een aantal subsidies voor ondernemers in Nederland. Onder subsidie wordt een regeling verstaan waarbij een causaal verband bestaat tussen een doen of laten enerzijds en een voordeel anderzijds. Dit voordeel kan de vorm hebben van geld maar ook bijvoorbeeld een fiscaal voordeel of een product of dienst in natura.

 

Het mag duidelijk zijn dat dit soort voordeeltjes voor eigenlijk iedere startende ondernemer interessant kan zijn. Zo kunt u natuurlijk zelf een onderzoek doen naar de mogelijkheden die bestaan maar ook een bemiddelingsbureau hiervoor inschakelen. Het nadeel van veel van de subsidie bemiddelaars is dat deze een rapport voor u opmaken zonder daadwerkelijk de subsidie aanvraag voor u te doen. Dat maakt het proces weer anders dan u waarschijnlijk zou willen.

 

De meest bekende voordelen voor startende ondernemers zijn de fiscale voordelen in de vorm van de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en kleinschaligheidsaftrek. Dit zijn fiscale en daarmee boekhoudkundige voordelen die tijdens de eerste drie jaren van een onderneming gelden. De genoemde aftrekposten verlagen de belastbare winst in een eenmanszaak. Uw boekhouder of accountant weet hier alles van.