SMART doelen stellen

SMART staat voor :

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Actiegericht (of acceptabel)
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden


Wanneer men de eerste letters van specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en tijdsgebonden achter elkaar zet, ontstaat de afkorting SMART. SMART wordt in het bedrijfsleven vaak gebruikt om doelen (doelstellingen) te formuleren. Ook bij onderwijsinstellingen wordt SMART gebruikt bij het opstellen van leerdoelen.

 

 

SMART doelen: Specifiek

Specifiek houdt in dat men moet weten welke acties men moet ondernemen en welke resultaten men gaat halen. Wanneer een doelstelling niet specifiek is verwatert het doel naar een vage visie waaraan men zich heeft te houden. Een doelstelling dat niet specifiek is, is doorgaans ook niet meetbaar.

 

 

SMART doelen: Meetbaar

Meetbaar houdt in dat er regels moeten zijn over hoe de resultaten worden gemeten. Er mag geen meningsverschil over de meetbaarheid van de resultaten zijn. Tijdens het opstellen van de SMART doelen moet men afspraken maken over hoe resultaten geïnterpreteerd en gemeten gaan worden.

 

 

SMART doelen: Actiegericht of acceptabel

De A in SMART staat voor actiegericht. Een doelstelling moet uitnodigen tot actie en energie. Met de A in SMART wordt soms ook acceptabel genoemd. Zijn de doelstellingen acceptabel? Ligt de lat niet veel te hoog of veel te laag? Wanneer een doelstelling niet realistisch is, is de doelstelling ook niet acceptabel.

 

 

SMART doelen: Realistisch

Realistisch houdt in dat het doel wel haalbaar moet zijn. Hoewel de lat niet veel te laag mag liggen, mag de lat ook niet zo hoog liggen dat een doelstelling niet realistisch is. Onrealistische doelstellingen worden door de uitvoerders niet serieus genomen. De doelen moeten dus gebaseerd zijn op de realiteit. Bij bijvoorbeeld een verkoopafdeling kunnen verkoopcijfers uit het verleden gebruikt worden om te bepalen welke resultaten realistisch zijn.

 

 

SMART doelen: Tijdsgebonden

De laatste letter, de T, binnen SMART staat voor tijdsgebonden. Er moeten afspraken over een bepaalde tijdslijn worden gemaakt. Wanneer er geen tijdsdruk op een doelstelling staat, dan bestaat de kans dat de uitvoerders uitstelgedrag gaan vertonen. Vaak is een doelstelling die niet tijdsgebonden is, ook niet meetbaar omdat er geen controlemomenten of meetmomenten zijn afgesproken.