Wanneer je ontslagen wordt kun je je flink rot voelen. Je voelt je afgewezen en hebt het idee dat je niet goed genoeg was. Laat deze emoties echter niet je handelen bepalen in de situatie van ontslag. Wanneer je de verkeerde beslissingen neemt kan dit invloed hebben op je recht op een WW uitkering. Handel altijd zakelijk en win deskundig advies in. Maak een afspraak met rechtshulp of bel het Juridisch Loket.

 

 

Eindigt het contract van rechtswege?

Sommige contracten zijn tijdelijk. Wanneer je contract van bijvoorbeeld een half jaar of een jaar hebt bij een werkgever, dan loopt dit contract na die tijd af. Je werkgever is dan niet verplicht om het contract te verlengen. Wanneer het contract van rechtswege afloopt kun je het beste contact opnemen met het UWV om een WW uitkering te bespreken. Dit gaat via de website www.werk.nl . Je zult mogelijk documenten moeten inscannen. Heb je geen scanner dan zul je naar een UWV WERKbedrijf in de buurt moeten.

 

Nooit zonder meer akkoord gaan met het ontslag

Wanneer je een ontslagvoorstel van de werkgever ontvangt moet je nooit zonder meer akkoord gaan. Zeg dat je de tijd wilt nemen om het voorstel te bekijken. Het is namelijk zaak om zo snel mogelijk deskundig advies aan te vragen. Bijvoorbeeld bij rechtshulp of het Juridisch Loket. Het is zaak om de reden van ontslag duidelijk te krijgen. Ook moet je nagaan of de werkgever jou wel zomaar mag ontslaan. Krijg je een WW uitkering en een ontslagvergoeding? Zaken die je zult moeten nagaan.

 

Blijf beschikbaar voor je werkgever

Zorg dat je beschikbaar blijft voor je werkgever. Ook wanneer er ontslag dreigt. Het is namelijk zo dat wanneer je je niet meer beschikbaar stelt om werk te verrichten, dat dit kan worden opgevat als werkweigering. Dan breng je je recht op een WW uitkering in gevaar.

 

Neem contact op met het UWV

Neem contact op met het UWV. Dit is de instantie die gaat over de WW uitkering. Ook wanneer er ontslag dreigt is het goed om bij het UWV advies in te winnen over de kwestie. U kunt een WW uitkering aanvragen via de website www.uwv.nl . U zult mogelijk documenten moeten inscannen of moeten opsturen. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat het UWV een beslissing heeft genomen over de aanvraag.