Doelen bereiken door het ondernemen van actie

Wanneer je jouw doelen wilt bereiken is het belangrijk om daadwerkelijk actie te ondernemen. Niemand heeft er iets aan om op de bank te blijven dromen. Je zult dus daadwerkelijk iets moeten doen om je doelen te bereiken. Het maakt daarbij niet uit wat je doel is. Of je nu miljonair wilt worden of je studie wilt afronden. Of dat dikke boek eindelijk eens uit wilt lezen.

Je zult dus verschillende stappen moeten nemen om je doelen te bereiken. Dit betekent niet dat het altijd grote stappen hoeven te zijn. Ook met kleine stapjes kun je je doelen bereiken. Dit betekent dat kleine brokjes van actie voldoende kunnen zijn. Door actie te ondernemen heb je per definitie een voorsprong op de meeste mensen. De meeste mensen ondernemen namelijk geen actie en blijven zodoende dromen.

 

 

Doelen bereiken door SMART doelen te stellen

Je kunt doelen stellen die voldoen aan de SMART criteria. SMART staat voor specifiek, meetbaar, actiegericht (of acceptabel), realistisch en tijdsgebonden. Wanneer doelen niet voldoen aan deze criteria, dan is de kans klein dat deze doelen behaald zullen worden.

Doelen moeten specifiek zijn. Men moet weten welke acties er aan het doel verbonden zijn. Ook moet men weten welke resultaten met het doel worden behaald. Tevens moeten doelen meetbaar zijn. Men moet afspreken hoe de resultaten te meten zijn. Meten aan de hand van concrete getallen is altijd beter dan meten aan de hand van vage stellingen. Doelen moeten aanzetten tot actie. Ze moeten dus actiegericht zijn. Met de A binnen de afkorting SMART wordt soms ook acceptabel bedoeld.

Het is belangrijk dat de gestelde doelen realistisch zijn. Ligt de lat niet onnodig hoog of ligt de lat juist niet veel te laag? Doelen die niet realistisch zijn worden per definitie niet gehaald. Het stellen van onrealistische doelen is dus zonde van de tijd.Doelen moeten tijdsgebonden zijn. Er moet sprake zijn van een deadline. Doelen zonder deadline zijn niet meer dan een vage wens of droom.

 

 

Doelen bereiken door niet op te geven

Veel mensen hebben de neiging om bij de eerste of tweede tegenslag al op te geven. Tegenslagen zijn echter heel normaal. Waar doelen worden behaald, zijn ook weleens tegenslagen. Het is de kunst om niet te kijken naar de tegenslagen, maar om te kijken naar wat er wel goed is gegaan. Stel dat je miljonair wilt worden. Natuurlijk kun je dan een aantal tegenslagen verwachten. Maar wanneer je deze tegenslagen incalculeert zul je je niet uit het veld laten slaan en zul je je doelen bereiken omdat je niet opgeeft.

 

 

Doelen bereiken en omgaan met afleiding

Veel doelen worden niet behaald omdat er sprake is van afleiding. Zo zijn er mensen die proberen je van je doel af te praten. Of er zullen mensen zijn die zeggen dat je doelen onrealistisch zijn. Laat je echter niet door deze mensen van de wijs brengen. Vaak gaat het om mensen die zelf niets ondernemen. Zij kunnen dus ook niet beslissen of doelen haalbaar zijn of niet. Ze hebben het immers nog nooit zelf geprobeerd.