Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) is een vakgebied binnen de informatietechnologie waarbij gegevens worden verzameld en worden omgevormd tot managementinformatie of strategische informatie. Business Intelligence (BI) wordt vaak toegepast bij bedrijven of organisaties om informatie inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld informatie over de verkoop van een bepaald product. Naar aanleiding van deze informatie kan het management van een organisatie of bedrijf vervolgens strategische beslissingen nemen. Het doel van Business Intelligence (BI) is dan ook het ondersteunen van het management.

 

Bij Business Intelligence (BI) kan men zich richten op de volgende informatie:

 

  • Klantinformatie
  • Markttoestand
  • Ondersteuning bij managementbeslissingen

 

 

Business Intelligence (BI) en datawarehouses

Een veel gebruikt middel in de Business Intelligence (BI) wereld is het datawarehouse. Dit is een speciale database waarin analytische gegevens over een organisatie kunnen worden opgeslagen. Omdat de gegevens in het datawarehouse zodanig worden opgeslagen dat ze snel opvraag baar zijn, kunnen bliksemsnel rapporten op deze gegevens worden uitgedraaid. Op basis van deze rapporten kunnen bedrijven of organisaties beslissingen nemen.

 

 

Business Intelligence (BI) perspectieven

In de Business Intelligence (BI) wereld is sprake van een tweetal perspectieven. Allereerst kan men de focus leggen op het gebruik van informatietechnologie. Men denkt daarbij vooral na over onder andere de volgende zaken:

 

  • Hoe kunnen we gegevens uit de verschillende informatiesystemen ophalen en in een centraal datawarehouse opslaan?
  • Hoe kunnen de gegevens uit de verschillende informatiesystemen uniform en met elkaar vergelijkbaar worden gemaakt?
  • Hoe moeten managementrapportages beschikbaar worden gesteld binnen de organisatie?

 

Men kan het geheel ook vanuit het business-perspectief bekijken. Men verkrijgt informatie en kennis over de strategie en informatiebehoefte van het bedrijf. Met behulp van deze kennis worden weer beslissingen genomen over de te volgen strategie.