Vuistregels voor het brainstormen

Hieronder staan de vuistregels voor brainstorming. Deze regels vergroten de kans dat uw brainstormsessie succesvol zal zijn.

 

Freewheelen

Freewheelen betekent dat je je losmaakt van elk oordeel over ideeën. Eigenlijk moet je op een bijna kinderlijke manier op nieuwe ideeën komen. Laat belemmeringen en beperkingen gaan.

 

Kwantiteit boven kwaliteit

Binnen de brainstormingsessie moeten zoveel mogelijk ideeën boven tafel gekregen worden. Kwantiteit is daarbij belangrijker dan kwaliteit. Veel mensen zullen over hun ideeën denken "niet haalbaar!" maar ze moeten de ideeën tijdens een brainstormsessie wel noemen.

 

Kruisbestuiven

Kruisbestuiven betekent dat je bij het brainstormen doorgaat op de ideeën die anderen aandragen. Specifieke elementen uit een idee kunnen worden gebruikt om tot een nieuw idee te komen.

 

Uitstellen van elk oordeel

Er mag geen kritiek worden gegeven op de ideeën van anderen. Later in de brainstormsessie worden de ideeën beoordeeld.

 

Luisteren

Het is belangrijk te luisteren naar de ideeën van anderen. Op die manier kun je zelf ook meer loskomen van een oordeel over ideeën.

 

Noteren van elk idee

Elk idee moet worden genoteerd. Als een idee niet wordt genoteerd, wordt er eigenlijk al een oordeel geveld over het idee.

 

 

Taken voor de voorzitter of sessieleider

 

Taken vooraf

De voorzitter of sessieleider van de brianstormsessie verstuurt van tevoren een uitnodiging naar alle personen die deelnemen aan de brainstormsessie. In de uitnodiging moet duidelijk worden aangegeven wat het doel en het onderwerp van de sessie zijn. Ook regelt de voorzitter of sessieleider de vergaderruimte en het materiaal. Er wordt tevens een notulist aangewezen.

 

Taken tijdens de brainstormsessie

Tijdens de brainstormsessie verduidelijkt de voorzitter het thema en het doel van de sessie. De voorzitter zal ook de ideeënstroom stimuleren en er toezicht op houden dat elk idee zichtbaar wordt genoteerd. Hiervoor kan een flip-over of een whiteboard worden gebruikt. Ook moeten oordelen over ideeën worden afgekapt door de voorzitter. Iedereen moet betrokken blijven bij de brainstormsessie.

 

De ideeën worden door de voorzitter samengevat en eventueel worden per idee de actiepunten geïnventariseerd.